Roald Dahl
Uitgeverij De Fontein

Disclaimer

Disclaimer voor https://www.roalddahl-boeken.nl
Uitgeverij De Fontein verleent u hierbij toegang tot https://www.roalddahl-boeken.nl (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
Uitgeverij De Fontein behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Uitgeverij De Fontein spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Uitgeverij De Fontein.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Uitgeverij De Fontein. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Uitgeverij De Fontein nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van het intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Uitgeverij De Fontein. Alle illustraties op deze website copyright Quentin Blake
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Uitgeverij De Fontein, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.