Roald Dahl
Uitgeverij De Fontein

Digitale les

Op 13 september wordt wereldwijd de geboortedag van Roald Dahl gevierd en start de Roald Dahl-week. Dit jaar is extra bijzonder, want Roald Dahl zou op 13 september honderd jaar geworden zijn. Tijdens deze feestelijke week kunnen leerlingen de schrijver en zijn verhalen nog beter leren kennen met het Roald Dahl-lespakket. In het werkboekje, de bijbehorende lesbrief en in deze digitale les staat zijn boek De GVR centraal, dat dit jaar is verfilmd door Steven Spielberg.

Digitale les Roald DAhl

In de handleiding leest u meer over de digitale les die u klassikaal kunt behandelen via het digibord. Leerlingen kunnen de les ook in twee- of drietallen achter de computer of via een tablet doorlopen.

Roald Dahl - Digitale les handleiding